Jsme advokátní kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě, která se specializuje na následující oblasti českého, slovenského a unijního práva:

 • právo hospodářské soutěže
 • regulovaná odvětví
 • prověřování zahraničních investic (FDI)
 • veřejné zakázky
 • compliance

Právo hospodářské soutěže

Dohody narušující soutěž/Dominance/Spojení soutěžitelů

Právní poradenství pokrývá zejména následující aspekty soutěžního práva:

 • ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise,
 • koordinace ohlášení spojení soutěžitelů ve více jurisdikcích,
 • posuzování a ohlašování transakcí dle nařízení EU o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (Foreign Subsidies Regulation – FSR),
 • zastupování před národními soutěžními orgány nebo Evropskou komisí při šetřeních kartelových dohod, vertikálních dohod nebo zneužívání dominantního postavení,
 • asistence při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. dawn raids),
 • příprava a podávání stížností na protisoutěžní jednání jiných soutěžitelů k národním soutěžním orgánům nebo Evropské komisi a následné zastupování stěžovatele,
 • zastupování před národními soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva,
 • zastupování před národními soudy a Soudním dvorem Evropské unie v řízeních o opravných prostředcích,
 • vytváření compliance programů pro podnikatelské subjekty, provádění compliance školení a prověrek.

Veřejná podpora

Komplexní právní poradenství v souvislosti s veřejnými podporami zahrnuje především:

 • provádění právních analýz poskytovaných výhod,
 • ohlašování veřejných podpor u Evropské komise,
 • konzultace s Evropskou komisí,
 • zastupování před národními soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním práva veřejné podpory,
 • zastupování před Soudním dvorem Evropské unie v řízeních o opravných prostředcích,
 • jednání s poskytovateli veřejných podpor.

Významná tržní síla/Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

Komplexní právní poradenství k zákonu o významné tržní síle v České republice a zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ve Slovenské republice:

 • zastupování před národními orgány při šetřeních porušení zákona o významné tržní síle či zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
 • asistence při neohlášených šetřeních národních orgánů,
 • příprava a podávání stížností na protiprávní jednání k národním orgánům a následné zastupování stěžovatele,
 • zastupování před soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním uvedených předpisů,
 • zastupování před národními soudy v řízeních o opravných prostředcích.
↓ Více ↑ Méně

Regulovaná odvětví

Zaměřujeme se též na právní poradenství v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti energetiky. Právní poradenství zahrnuje mimo jiné:

 • komplexní právní analýzy,
 • zastupování při jednáních se správními úřady,
 • zastupování v řízeních před regulačními orgány a soudy.
↓ Více ↑ Méně

Prověřování zahraničních investic (FDI)

Poskytujeme též posuzování a případné ohlašování transakcí podléhajících českému, respektive slovenskému zákonu o prověřování zahraničních investic (FDI zákony) u příslušných orgánů.

↓ Více ↑ Méně

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, zejména:

 • posouzení a určení vhodné koncepce zadání veřejné zakázky,
 • realizace a komplexní administrace zadávacích řízení, včetně příprav veškeré zadávací a smluvní dokumentace,
 • právní prověrky realizovaných zadávacích řízení,
 • zastupování zadavatelů před dozorovými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie) v řízeních o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, jakož i v řízeních zahájených z vlastního podnětu,
 • zastupování dodavatelů při podávání námitek zadavatelům a před dozorovými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • zastupování před národními soudy v řízeních o opravných prostředcích,
 • školení a metodická činnost.
↓ Více ↑ Méně

Compliance

Naší specializací je rovněž:

 • příprava compliance programů a školení pro podnikatelské subjekty,
 • provádění compliance prověrek,
 • právní poradenství k dopadům porušení zásad compliance,
 • právní asistence při provádění compliance opatření v podnikatelských subjektech,
 • zastupování v trestních řízeních v souvislosti s hospodářskou kriminalitou.
↓ Více ↑ Méně

Náš tým tvoří zkušení advokáti dlouhodobě se specializující na oblasti, v nichž poskytujeme právní poradenství. Své zkušenosti sbírali v předních mezinárodních advokátních kancelářích, ale i například u Evropské komise, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nebo Energetického a soutěžního úřadu Badenska-Württemberska. Působili rovněž v poradních orgánech předsedy českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo českého Energetického regulačního úřadu.

Jádro našeho týmu je v oblasti českého soutěžního práva pravidelně hodnoceno uznávanými mezinárodními i národními advokátními ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právnická firma roku) v nejvyšších kategoriích. Uznáváno je mezinárodními advokátními ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; Právnická firma roka) rovněž v oblasti slovenského soutěžního práva.

Máme přitom dostatečně velký tým. V České republice i Slovenské republice tak můžeme v oblastech, na něž se specializujeme, poskytovat veškeré požadované právní poradenství, a to včetně akutního právního poradenství například při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. dawn raids).

22. 05. 2024

Martin Nedelka vystoupil na pravidelné konferenci slovenského soutěžního úřadu

Partner advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Martin Nedelka, vystoupil na každoroční konferenci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky konané dne 21.05.2024 v Bratislavě. V rámci panelu Pracovné trhy a kartelové dohody přispěl praktickými postřehy k této problematice.

↓ Více ↑ Méně
29. 04. 2024

Nedelka Kubáč advokáti dosáhli podstatného snížení pokuty uložené slovenským soutěžním úřadem společnosti KLEMENT

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala společnost KLEMENT v mediálně sledovaném případu tzv. energetického kartelu. S využitím leniency programu a narovnání se NKA podařilo dosáhnout výrazného snížení původně navrhované pokuty ve výši 1 629 193 EUR na konečnou částku 159 700 EUR, tj. snížení pokuty o více než 90 procent. Společnosti KLEMENT navíc nebyl uložen ani původně navrhovaný trest zákazu účasti na veřejných zakázkách po dobu tří let.

↓ Více ↑ Méně
25. 03. 2024

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali Kofolu při ohlášení nabytí pivovarů Holba, Litovel a Zubr u českého soutěžního úřadu

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala společnost Kofola ČeskoSlovensko při ohlášení nabytí výlučné kontroly nad společnostmi Pivovary CZ Group a Fontána PCZG u českého soutěžního úřadu. Společnost Kofola je jedním z předních výrobců a distributorů nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Nabývaná společnost Pivovary CZ Group působí primárně v oblasti výroby piva, kdy provozuje pivovary Holba, Litovel a Zubr. Nabývaná společnost Fontána PCZG se pak na území České republiky zabývá velkoobchodním prodejem řady alkoholických a nealkoholických nápojů. Jednalo se o velmi komplexní řízení zahrnující námitky konkurentů a detailní posouzení horizontálních a konglomerátních účinků spojení, a to na národní i regionální úrovni. Přesto se NKA podařilo dosáhnout schválení v rámci tzv. první fáze bez závazků.

↓ Více ↑ Méně
↓ Zobrazit starší
12. 03. 2024

Nedelka Kubáč advokáti radili EPEI při schválení nabytí francouzské retailové skupiny Casino

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství společnosti EPEI při zajištění schválení nabytí kontroly nad skupinou Casino, která je předním provozovatelem potravinářských maloobchodních prodejen ve Francii a e-commerce platformy CDiscount. Právní poradenství zahrnovalo jednak ohlášení transakce Evropské komisi dle předpisů upravujících spojování soutěžitelů, jakož i dle nařízení o zahraničních subvencích (FSR), a dále koordinaci notifikačních řízení v několika jurisdikcích mimo EU. Vzhledem k probíhajícímu insolvenčnímu řízení se skupinou Casino byl na schvalovací proces velký časový tlak. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zajistit bezpodmínečné schválení transakce příslušnými orgány v rekordním čase, a to včetně schválení dle FSR, u kterého se navíc jednalo o jedno z vůbec prvních rozhodnutí Evropské komise tohoto druhu.

↓ Více ↑ Méně
29. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali KKCG soutěžněprávní poradenství při akvizici technologické společnosti Avenga

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství skupině KKCG při akvizici globální technologické společnosti Avenga zaměřující se na vývoj softwaru a technologické poradenství. Činnost NKA zahrnovala komplexní soutěžněprávní poradenství včetně koordinace notifikací spojení u soutěžních úřadů v USA, Polsku a Severní Makedonii. Transakce byla ve všech dotčených jurisdikcích bezpodmínečně schválena.

↓ Více ↑ Méně
16. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti úspěšní při šetření slevového portálu Zľavomat.sk slovenským soutěžním úřadem

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala slevový portál Zľavomat.sk šetřený slovenským soutěžním úřadem pro možné zneužití dominantního postavení. NKA dosáhla odstranění soutěžních obav soutěžního úřadu navržením závazků. Šetření jednoho z vůbec prvních případů ve slovenském digitálním prostředí tak bylo ukončeno bez uložení jakékoliv sankce.

↓ Více ↑ Méně
08. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti dosáhli snížení pokuty uložené českým soutěžním úřadem o téměř 99 %

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla podstatného snížení pokuty uložené společnosti XXXLutz, přednímu prodejci nábytku, českým soutěžním úřadem za údajné nesplnění závazků přijatých v České republice v souvislosti se schválením její akvizice konkurenční skupiny Kika. Pokuta uložená společnosti XXXLutz v prvním stupni byla na základě rozkladu NKA snížena o téměř 99 %, na symbolickou částku 324 tisíc Kč.

↓ Více ↑ Méně
08. 11. 2023

Nedelka Kubáč advokáti potřetí za sebou českou Právnickou firmou roku v kategorii Hospodářská soutěž

Pražská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) se stala vítězem prestižního hodnocení Právnická firma roku 2023 v kategorii Hospodářská soutěž. Vítězem se přitom stala již potřetí za sebou. V minulosti dosáhla dvou vítězství v obdobném hodnocení na Slovensku bratislavská pobočka NKA.

↓ Více ↑ Méně
12. 06. 2023

Nedelka Kubáč advokáti radili Zásilkovně při námitkách proti transakci České pošty

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství společnosti Zásilkovna při podání námitek u českého soutěžního úřadu proti ohlášené transakci, v rámci níž zamýšlela společnost Česká pošta nabýt svého konkurenta v oblasti doručování listovních zásilek. Český soutěžní úřad nakonec i na základě těchto námitek uvedenou transakci nepovolil, jelikož vyvolávala závažné soutěžní obavy. Naposledy zakázal český soutěžní úřad transakci před 18 lety.

↓ Více ↑ Méně
19. 12. 2022

Nedelka Kubáč advokáti radili EP Corporate Group, J&T CAPITAL PARTNERS a Eroski při ohlášení transakce Evropské komisi

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství společnostem EP Corporate Group, J&T CAPITAL PARTNERS a Eroski při ohlášení spojení soutěžitelů Evropské komisi, které spočívalo v získání jejich společné kontroly nad španělskou společností zabývající se maloobchodním prodejem zboží denní spotřeby prostřednictvím supermarketů pod značkou Eroski v Katalánsku a na Baleárských ostrovech. Evropská komise tuto transakci bezpodmínečně schválila.

↓ Více ↑ Méně
28. 07. 2022

Nedelka Kubáč advokáti radili pěti slovenským bankám se schválením vytvoření společného podniku Evropskou komisí

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství pěti předním slovenským bankám (Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB a 365.bank) v souvislosti se zajištěním schválení vytvoření společného podniku Evropskou komisí. Společný podnik bude působit v oblasti poskytování služeb zpracovávání hotovosti nejen pro bankovní sektor.
Z hlediska komplexnosti posouzení dopadů na trh se jednalo se o jednu z nejsložitějších slovenských transakcí, která kdy byla v historii slovenského soutěžního práva notifikována Evropské komisi. Transakce byla Evropskou komisí schválena v rámci tzv. první fáze.

↓ Více ↑ Méně
01. 07. 2022

Nedelka Kubáč advokáti přispěli do odborné publikace Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

Martin Nedelka a Jindřich Kadoun, advokáti advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA), přispěli článkem „K některým aspektům soukromoprávního vymáhání škody způsobené bid riggingem“ do publikace Hospodářská soutěž a veřejné zakázky: Synergie a průsečíky, na jejíž přípravě se pod vedením Petra Mlsny, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podíleli přední odborníci z řad zaměstnanců ÚOHS, advokátů a ekonomů. Jedná se o unikátní odbornou publikaci věnující se tématům společným pro hospodářskou soutěž a veřejné zakázky.
Ve svém článku se advokáti NKA zaměřili na aktuální trend soukromoprávního vymáhání škody způsobené kartelovými dohodami v oblasti veřejných zakázek. Upozornili zejména na specifika postavení některých účastníků jako například žadatelů o leniency, malých a středních podnikatelů či subdodavatelů.
Kromě příspěvků souvisejících s kartelovými dohodami se publikace věnuje i dalším aktuálním tématům, mimo jiné odpovědnému veřejnému zadávání a vlivu ochrany životního prostředí (Green Deal) na soutěžní právo, protisoutěžnímu potenciálu umělé inteligence či problematice vendor lock-in a neoprávněné veřejné podpoře.

↓ Více ↑ Méně
08. 11. 2021

Patrik Albrecht posílil tým Nedelka Kubáč advokáti

Pražský tým advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) posílil advokát Patrik Albrecht. NKA je vysoce specializovaná advokátní kancelář s hlavním zaměřením na právo hospodářské soutěže. Patrik Albrecht má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. V minulosti působil v mezinárodní i české advokátní kanceláři, kde poskytoval klientům právní poradenství mimo jiné v oblasti spojování soutěžitelů, jakož i zastupování při šetření kartelů a zneužití dominance. Zkušenosti též sbíral v Technologické agentuře ČR, kde se věnoval problematice veřejné podpory v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Pravidelně rovněž publikuje odborné články s tématikou soutěžního práva a compliance.

↓ Více ↑ Méně
02. 11. 2021

Nedelka Kubáč advokáti českou Právnickou firmou roku 2021 v kategorii Hospodářská soutěž

Pražská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) se stala v České republice vítězem prestižního hodnocení Právnická firma roku v kategorii Hospodářská soutěž. Uvedené vítězství přichází poté, co byla v předcházejících ročnících hodnocena v této kategorii jako vysoce doporučovaná kancelář. Dále navazuje na minuloroční a letošní vítězství bratislavské pobočky ve stejném hodnocení na Slovensku.

↓ Více ↑ Méně
29. 10. 2021

Nedelka Kubáč advokáti radili společnostem EC Investments a Bonak při ohlášení nabytí společné kontroly nad skupinou FAST k Evropské komisi

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství společnostem EC Investments a Bonak při ohlášení spojení soutěžitelů k Evropské komisi spočívající v získání jejich společné kontroly nad skupinou FAST, která je velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroniky, nářadí a dalšího spotřebního zboží. V České republice a na Slovensku provozuje skupina FAST mimo jiné maloobchodní řetězec Planeo. Evropská komise tuto transakci bezpodmínečně schválila v rámci tzv. první fáze.

↓ Více ↑ Méně
19. 05. 2021

Nedelka Kubáč advokáti opět slovenskou Právnickou firmou roku v kategorii Hospodářská soutěž

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) se letos stala na Slovensku opět vítězem hodnocení Právnická firma roku v kategorii Hospodářská soutěž. Obhájila tak v tomto prestižním hodnocení advokátních kanceláří svůj úspěch z minulého roku.

↓ Více ↑ Méně
30. 11. 2020

Nedelka Kubáč advokáti radili SAZKA Group při ohlášení nabytí společné kontroly nad Casinos Austria u Evropské komise

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství společnosti SAZKA Group při ohlášení nabytí společné kontroly se společností Österreichische Beteiligungs AG nad společností Casinos Austria u Evropské komise. Společnost Casinos Austria patří mezi jeden z nejtradičnějších rakouských podnikatelských subjektů, přičemž svou činnost nevykonává pouze v rámci Rakouska, nýbrž i v mezinárodním měřítku. Evropská komise uvedenou transakci schválila v rámci tzv. první fáze.

↓ Více ↑ Méně
30. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti radili KKCG při prodeji cestovní kanceláře FISCHER

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právní poradenství v oblasti spojování soutěžitelů skupině KKCG při prodeji přední české cestovní kanceláře FISCHER a dalších aktivit v oblasti cestovního ruchu skupině REWE. Vzhledem k tomu, že skupina REWE již má aktivity v oblasti cestovního ruchu v České republice, jednalo se o komplexní spojení soutěžitelů, které však bylo schváleno českým soutěžním úřadem v rámci tzv. druhé fáze bez uložení jakýchkoli závazků.

↓ Více ↑ Méně
13. 05. 2020

Nedelka Kubáč advokáti slovenskou Právnickou firmou roku 2020 v kategorii Hospodářská soutěž

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) se letos stala na Slovensku vítězem prestižního hodnocení Právnická firma roku v kategorii Hospodářská soutěž. Uvedené vítězství přichází poté, co byla v předcházejících třech ročnících hodnocená v této kategorii jako vysoce doporučovaná kancelář. Úspěch bratislavské pobočky NKA současně navazuje na její nedávné opětovné umístění v mezinárodní ročence Chambers Europe v nejvyšší kategorii (band 1) pro oblast hospodářské soutěže na Slovensku.

↓ Více ↑ Méně
24. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti úspěšní před českým Ústavním soudem

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala město Bílina v řízení před českým Ústavním soudem o zrušení jeho obecně závazné vyhlášky regulující sázkové hry a loterie na území města. Návrh na zrušení této vyhlášky podalo Ministerstvo vnitra na základě předchozího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), že vyhláška porušuje §19a zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS), který zakazuje orgánům veřejné správy při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušovat hospodářskou soutěž. Jednalo se o vůbec první rozhodnutí ÚOHS dle tohoto ustanovení. Plénum Ústavního soudu potvrdilo názor města Bílina, že její vyhláška není diskriminační a nejsou proto dány důvody pro její zrušení. NKA nyní zastupuje město Bílina i v řízení před Krajským soudem v Brně, v rámci něhož je posuzována zákonnost rozhodnutí ÚOHS o porušení § 19a ZOHS, které bylo základem pro návrh Ministerstva vnitra na zrušení zmíněné vyhlášky.

↓ Více ↑ Méně
20. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali Kofolu při ohlášení nabytí společností Ondrášovka a Karlovarská Korunní

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala společnost Kofola ČeskoSlovensko při ohlášení nabytí společností Ondrášovka a Karlovarská Korunní u českého soutěžního úřadu. Společnost Kofola je přední výrobce nealkoholických nápojů v České republice, na Slovensku a v některých dalších zemích střední a východní Evropy. Nabývané společnosti pak působí v oblasti výroby nealkoholických nápojů v České republice. I přes svou komplexnost byla transakce českým soutěžním úřadem schválena v rámci tzv. první fáze.

↓ Více ↑ Méně
16. 03. 2020

Nedelka Kubáč advokáti i nadále mimořádně úspěšní v hodnocení Chambers Europe

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) potvrdila i v letošním hodnocení mezinárodní advokátní ročenky Chambers Europe svou vedoucí pozici v oblasti práva hospodářské soutěže v České republice a na Slovensku. NKA je opět jediná advokátní kancelář, která byla v obou jurisdikcích zařazena do nejvyšší kategorie (band 1). Její mimořádné postavení v oblasti hospodářské soutěže v těchto jurisdikcích potvrzuje zároveň i skutečnost, že čtyři její advokáti se i v letošním roce umístnili též v individuálním hodnocení. Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová pro Českou republiku a Andrea Oršulová pro Slovensko. Radovan Kubáč a Andrea Oršulová přitom své hodnocení ještě vylepšili. V České republice je tak NKA v oblasti hospodářské soutěže opět jedinou advokátní kanceláří s individuálním hodnocením hned tří advokátů.

↓ Více ↑ Méně
28. 11. 2019

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali XXXLutz při ohlášení nabytí aktivit skupiny Kika

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala skupinu XXXLutz, předního maloobchodního prodejce nábytku, při ohlášení nabytí aktivit konkurenční skupiny Kika v České republice a Slovenské republice u národních soutěžních orgánů.

↓ Více ↑ Méně
16. 04. 2019

Nedelka Kubáč advokáti opět velmi úspěšní v hodnocení Právnická firma roku na Slovensku

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) vedená partnerkou Andreou Oršulovou byla opět velmi úspěšná v letošním hodnocení Právnická firma roku, když byla pro oblast soutěžního práva znovu zařazena do kategorie velmi doporučovaných advokátních kanceláří. Obhájila tak svou pozici z roku 2018.

↓ Více ↑ Méně
08. 03. 2019

Nedelka Kubáč advokáti mimořádně úspěšní v Chambers Europe 2019

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) byla mimořádně úspěšná v hodnocení prestižní mezinárodní advokátní ročenky Chambers Europe pro rok 2019. V kategorii pro hospodářskou soutěž byla jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko zařazena do nejvyšší kategorie (band 1). Zároveň se hned čtyři její právníci umístili v individuálním hodnocení pro hospodářskou soutěž v těchto jurisdikcích. Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová pro Českou republiku a Andrea Oršulová pro Slovensko. V České republice je NKA v oblasti hospodářské soutěže jedinou advokátní kanceláří s individuálním umístěním hned tří právníků.

↓ Více ↑ Méně
25. 10. 2018

Andrea Oršulová vystoupila na konferenci Aktuální trendy v slovenském a evropském soutěžním právu

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystoupila dne 11.10.2018 jako jediný advokát na konferenci Aktuální trendy v slovenském a evropském soutěžním právu organizované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Její vystoupení bylo součástí panelu „Revize metodického pokynu o postupu při stanovování pokut“.

↓ Více ↑ Méně
24. 09. 2018

Jitka Linhartová vystoupila v Kodani na konferenci k soutěžněprávní odpovědnosti seniorních manažerů

Jitka Linhartová, of counsel advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA), vystoupila v září tohoto roku na pravidelné konferenci pořádané International Association of Lawyers, která se tentokrát konala v Kodani a zabývala se novými trendy v soutěžněprávní odpovědnosti seniorních manažerů. Jitka vystoupila v rámci panelu s tématem Self reporting and leniency uianet.org

↓ Více ↑ Méně
26. 06. 2018

Jitka Linhartová vystoupila v Bruselu na tradiční konferenci k soutěžněprávním výzvám v oblasti motorových vozidel

Jitka Linhartová, of counsel advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, vystoupila na letošní konferenci Soutěžněprávní výzvy v oblasti motorových vozidel. Jde o jednu z nejvýznamnějších soutěžněprávních konferencí k této problematice, která se tradičně koná v Bruselu.
law.knect365.com

↓ Více ↑ Méně
30. 04. 2018

Nedelka Kubáč advokáti opět velmi úspěšní v hodnocení Právnická firma roku na Slovensku

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) vedená partnerkou Andreou Oršulovou byla opět velmi úspěšná v letošním hodnocení Právnická firma roku, když byla pro oblast soutěžního práva opětovně zařazena do kategorie velmi doporučovaných advokátních kanceláří. Obhájila tak svou pozici z roku 2017.

↓ Více ↑ Méně
15. 03. 2018

Nedelka Kubáč advokáti aktivní při připomínkování návrhu nových pravidel ukládání pokut Protimonopolného úradu SR

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je pravidelně aktivní při připomínkování navrhované legislativy v oblasti ochrany hospodářské soutěže. V této souvislosti se zúčastnila i veřejné konzultace k záměru nových pravidel sankcionování uveřejněných Protimonopolným úradom SR a předložila k nim rozsáhlé připomínky.

↓ Více ↑ Méně
15. 03. 2018

Nedelka Kubáč advokáti velmi úspěšní v letošním hodnocení Chambers Europe

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) byla velmi úspěšná v hodnocení prestižní právnické ročenky Chambers Europe pro rok 2018. Pražská pobočka NKA byla v pátém roce existence kanceláře zařazena do nejvyšší kategorie, bratislavská pobočka pak do druhé nejvyšší kategorie. Mimořádný úspěch NKA dále dosáhla při hodnocení právníků kanceláře. Martin Nedelka byl opět v oblasti hospodářské soutěže zařazen do nejvyšší kategorie pro Českou republiku. Oceněni pro Českou republiku byli dále i Radovan Kubáč a Jitka Linhartová. NKA tak jako jediná advokátní kancelář v České republice má pro oblast hospodářské soutěže hned tři oceněné právníky. Partnerka v bratislavské pobočce NKA, Andrea Oršulová, pak byla oceněna mezi slovenskými soutěžními právníky.

↓ Více ↑ Méně
15. 11. 2017

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali KKCG při ohlášení nabytí majority ve skupině AutoCont

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala skupinu KKCG při ohlášení nabytí majority ve skupině AutoCont u českého a slovenského soutěžního orgánu. Skupina AutoCont patří mezi největší poskytovatele komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu v České a Slovenské republice.

↓ Více ↑ Méně
01. 11. 2017

Jitka Linhartová posiluje tým Nedelka Kubáč advokáti

Pražský tým advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) posiluje advokátka Jitka Linhartová. NKA je vysoce specializovaná advokátní kancelář s hlavním zaměřením na právo hospodářské soutěže. Jitka Linhartová se na tuto oblast dlouhodobě zaměřuje. V minulosti působila mimo jiné na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže a absolvovala stáž na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Díky tomu má rozsáhlé zkušenosti zejména s řízeními před soutěžními orgány a s procesními otázkami. V posledních letech vedla soutěžněprávní tým v advokátní kanceláři Schönherr. Je dlouhodobě uváděna pro oblast soutěžního práva v mezinárodních ročenkách pro Českou republiku. „Pro NKA příchod Jitky Linhartové představuje zásadní posílení týmu“, řekl Martin Nedelka, partner kanceláře.

↓ Více ↑ Méně
23. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspěšně zastupovali vítěze tendru na náramky pro domácí vězení

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala vítěze tendru Ministerstva spravedlnosti ČR konaného formou soutěžního dialogu na dodávku tzv. náramků pro domácí vězení, společnost SuperCom. NKA poskytovala klientovi komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, která rovněž spadá do její specializace. NKA přitom klienta nejen komplexně provedla mimořádně složitým průběhem soutěžního dialogu, ale nakonec jej i úspěšně ubránila v po sobě následujících námitkových/návrhových řízeních vedených neúspěšným konkurenčním uchazečem. Ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo vybrat dodavatele uvedených náramků v posledních osmi letech několikrát, doposud však vždy neúspěšně.

↓ Více ↑ Méně
21. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspěšní v zásadním soudním sporu, zda jejich klient je veřejný zadavatel

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ) v řízení před Krajským soudem v Brně, v rámci něhož se soud zabýval otázkou, zda tato společnost je veřejný zadavatel. Vzhledem k charakteru činnosti VÚŽ šlo o zásadní otázku pro její fungování. Soud v rozsudku potvrdil názor VÚŽ, že není veřejný zadavatel. V plném rozsahu se přitom ztotožnil s argumentací NKA.

↓ Více ↑ Méně
13. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspěšně zastupovali Lidl v nekalosoutěžním sporu se společností Ahold

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala společnost Lidl v nekalosoutěžním sporu s provozovatelem prodejen Albert, společností Ahold. Předmětem sporu byla klamavá reklama, které se dopouštěla ve vztahu ke společnosti Lidl jedna z prodejen Albert. NKA nejprve s nekalosoutěžní žalobou uspěli u Městského soudu v Praze, který společnosti Lidl přiznal právo na finanční zadostiučinění a odpovídající omluvu formou poutače v dotčené prodejně a regionálním tisku. Tento rozsudek nyní potvrdil rovněž Vrchní soud v Praze.
zpravy.aktualne.cz

↓ Více ↑ Méně
28. 02. 2017

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenství při ohlášení fúze před Evropskou komisí

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) opětovně úspěšně zastupovala společnosti KKCG a Foxconn při ohlášení fúze před Evropskou komisí. Fúze spočívala v založení společného investičního fondu zaměřeného na investování do IT společností.

↓ Více ↑ Méně
24. 11. 2016

Andrea Oršulová vystoupila na konferenci Evropský soutěžní den pořádané Protimonoplným úradom SR

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystoupila dne 23.11.2016 jako jediný advokát v rámci konference Európsky súťažný deň (European Competition Day) organizované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky u příležitosti předsednictví Slovenské republiky v Radě EU. Její vystoupení bylo součástí panelu věnovaného problematice efektivnějšího uplatňování soutěžního práva.

↓ Více ↑ Méně
22. 11. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosáhli zastavení správního řízení se Slovenskou bankovou asociáciou

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla úplného zastavení správního řízení, které vedl Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) se Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). PMÚ podezíral SBA hned ze dvou protisoutěžních jednání souvisejících s výměnou informací ve vztahu k jejím členům. Jedno souviselo s problematikou tzv. samoregulace členů sdružení, druhé potom s připomínkováním legislativy sdružením. V obou případech se jednalo o zásadní otázky, u nichž mohl PMÚ svým rozhodnutí podstatným způsobem ovlivnit další fungování sdružení a asociací na území Slovenské republiky. NKA již na počátku tohoto roku dosáhla nejprve zrušení prvostupňového rozhodnutí PMÚ vůči SBA. Nyní docílila úplné zastavení správního řízení s SBA, neboť PMÚ nezjistil žádné porušení soutěžních předpisů.

↓ Více ↑ Méně
23. 05. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosáhli pro klienta narovnání v tzv. malém stavebním kartelu šetřeném českým soutěžním orgánem

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovali klienta při šetření tzv. malého stavebního kartelu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dosáhli přitom, že šetření jejich klienta a několika dalších subjektů bylo vyčleněno do samostatného správního řízení a ukončeno procedurou narovnání. V rámci ní byla jejich klientovi a dalším účastníkům tohoto samostatného správního řízení snížena sankce o 20 procent. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších případů využití procedury narovnání u závažného kartelového jednání.

↓ Více ↑ Méně
08. 02. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosáhli zrušení rozhodnutí Protimonopolného úradu SR proti Slovenské bankové asociaci

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla zrušení prvostupňového rozhodnutí Protimonopolného úradu SR (PMÚ) proti Slovenské bankové asociaci (SBA) Radou PMÚ. PMÚ podezíral SBA hned ze dvou protisoutěžních jednání souvisejících s umožněním výměny citlivých obchodních informací ve vztahu ke svým členům. Rozhodnutí dosažené NKA představuje jedno z nejzásadnějších rozhodnutí týkajících se sdružení a asociací, neboť zrušené prvostupňové rozhodnutí podstatným způsobem omezovalo činnost sdružení a asociací v souvislosti s legislativním lobbyingem a samoregulací členů.

↓ Více ↑ Méně
10. 01. 2016

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenství při ohlášení fúze před Evropskou komisí

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastupovala společnosti KKCG a Foxconn při ohlášení fúze před Evropskou komisí. Fúze spočívala v založení společného podniku činného v oblasti provozování datových center v České republice.

↓ Více ↑ Méně
10. 11. 2015

Nedelka Kubáč advokáti úspěšní v Právní firmě roku 2015

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla hned v druhém roce své existence úspěchu v prestižním hodnocení advokátních kanceláří činných v České republice Právní firma roku 2015. Pro oblast hospodářské soutěže byla zařazena do kategorie velmi doporučovaných advokátních kanceláří. NKA tak navazuje na své úspěchy v mezinárodních advokátních ročenkách, v nichž se pro oblast hospodářské soutěže v České republice rovněž umísťuje v nejvyšších kategoriích.

↓ Více ↑ Méně
01. 08. 2015

Najvyšší súd SR: Povinnost poskytovat informace a podklady Protimonopolnému úradu SR není bezbřehá

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) zastupovala klienta v řízení před Najvyšším súdom SR („NS SR“) ve věci nezákonného zásahu Protimonopolného úradu SR („PMÚ“). Nezákonný zásah měl mimo jiné spočívat v tom, že PMÚ při sektorovém šetření ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) ZOHS požadoval po klientovi NKA informace a podklady, aniž by jakkoliv specifikoval důvody a předmět tohoto sektorového šetření. NS SR v odůvodnění rozsudku vydaného na základě žaloby NKA výslovně konstatoval, že povinnost soutěžitelů a dalších subjektů poskytovat informace a podklady PMÚ při sektorovém šetření není bezbřehá. PMÚ je povinen aspoň všeobecně vymezit předmět sektorového šetření, tedy specifikovat, čeho se sektorové šetření týká. Uvedená specifikace je velmi důležitá i pro vlastní posouzení dotčenými subjekty, zda požadované informace a podklady jsou skutečně nevyhnutné pro činnost PMÚ a musí být proto PMÚ předloženy.

↓ Více ↑ Méně
27. 04. 2015

Nedelka Kubáč advokáti opět úspěšní u Protimonopolného úradu SR ve věci šetření údajné protisoutěžní dohody

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspěch před Protimonopolným úradom SR ve věci předběžného šetření údajné protisoutěžní dohody v oblasti zavádění a využívání informačních technologií, které bylo s jejím klientem zahájeno neohlášenou inspekcí v obchodním prostorách klienta dne 10.12.2014. Protimonopolný úrad SR o tomto předběžném šetření informoval na svých internetových stránkách. Předmětné předběžné šetření bylo nyní Protimonopolným úradom SR ukončeno bez zahájení správního řízení a bez uložení sankce. Jedná se již o druhé předběžné šetření za poslední půlrok, při kterém se advokátní kanceláři NKA podařilo úspěšně obhájit klienta podezíraného Protimonopolným úradom SR a dosáhnout zastavení předběžného šetření bez uložení jakékoliv sankce.

↓ Více ↑ Méně
10. 03. 2015

Nedelka Kubáč advokáti úspěšní u českého Nejvyššího správního soudu ve významném případě týkajícím se spojování soutěžitelů

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) byla spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) úspěšná se svou kasační stížností podanou k českému Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci spojení soutěžitelů týkajícím se nabytí Elektrárny Opatovice. Krajský soud v Brně ve svém rozsudku dospěl k překvapivému závěru, že třetí osoby, které nejsou účastníky řízení o povolení spojení soutěžitelů, ale v průběhu posuzování spojení soutěžitelů podávali proti takovému spojení u ÚOHS námitky, mají následně právo ohledně vypořádání svých námitek napadnout rozhodnutí ÚOHS o povolení spojení rozkladem a poté žalobou. Tento rozsudek působil v praxi ÚOHS velké praktické problémy a vedl ke zdržování schválených spojení. Nejvyšší správní soud však nyní rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil. V této souvislosti konstatoval, že možnost třetích osob podávat námitky proti spojení soutěžitelů představuje pouze příležitost sdělit ÚOHS informace podstatné pro posouzení spojení, nezakládá však právo třetích osob následně rozhodnutí o spojení napadnout rozkladem a žalobou.

↓ Více ↑ Méně
31. 10. 2014

Nedelka Kubáč advokáti posilují bratislavskou kancelář o novou partnerku

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti posiluje svou bratislavskou pobočku o Andreu Oršulovou, která se zároveň stává řídící partnerkou této pobočky. Andrea Oršulová je advokátka specializující se dlouhodobě na právo hospodářské soutěže a regulovaná odvětví, zejména telekomunikace a energetiku. Před vstupem do advokacie působila na Protimonopolnom úrade SR a ve společnostech T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Od vzniku Nedelka Kubáč advokáti s touto advokátní kanceláří úzce spolupracovala jako nezávislá advokátka. Andrea Oršulová pravidelně publikuje v odborných časopisech, zejména v oblasti práva hospodářské soutěže. Vedle řady odborných článků je také spoluautorkou monografie o soutěžním právu na Slovensku, příručky Kartelové dohody a nedávno vyšlého komentáře k českému zákonu o ochraně hospodářské soutěže obsahujícímu informace o slovenské rozhodovací praxi a porovnání se slovenskou právní úpravou. Právo hospodářské soutěže rovněž vyučuje na vysoké škole. Partner Nedelka Kubáč advokáti, Martin Nedelka, k posílení týmu uvedl: „Andrea patří jednoznačně k předním odborníkům v oblasti hospodářské soutěže a regulace na Slovensku. Jsme proto velmi poctěni, že se Andrea rozhodla pro partnerství v naší advokátní kanceláři. Vzhledem k naší vysoké specializaci bylo velmi těžké najít na trhu někoho s potřebným rozsahem znalostí a zkušeností v oblastech naší specializace. Díky naší dosavadní úzké spolupráci bude její přechod do partnerské pozice bezproblémový. Posílení našeho týmu o zkušenou advokátku, jakou Andrea je, navíc vítáme i z toho důvodu, že naše bratislavská pobočka v současné době zastupuje klienty takřka při všech šetřeních, které v poslední době Protimonopolný úrad SR zahájil.“ Andrea Oršulová ke svému novému profesnímu kroku řekla: „Přechod do advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která patří mezi elitu v oblasti soutěžního práva, vnímám jako přirozené pokračování své dosavadní praxe a zároveň jako velkou profesní výzvu. Je pro mne ctí být součástí týmu odborníků na hospodářskou soutěž a regulovaná odvětví kladoucích mimořádný důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb“.

↓ Více ↑ Méně
01. 08. 2014

Nedelka Kubáč advokáti v hodnocení Global Competition Review pro oblast hospodářské soutěže v České republice v nejvyšší kategorii

Rok od svého vzniku byla advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) v hloubkovém hodnocení advokátních kanceláří působících v České republice v oblasti hospodářské soutěže provedeném v červenci roku 2014 jedním z nejvýznamnějších mezinárodních periodik pro oblast hospodářské soutěže, Global Competition Review, zařazena do nejvyšší kategorie. Toto hodnocení tak navazuje na předchozí hodnocení členů týmu NKA uznávanými mezinárodními advokátními periodiky, v nichž dlouhodobě pro oblast hospodářské soutěže v České republice dostávají rovněž nejvyšší hodnocení.

↓ Více ↑ Méně
20. 05. 2014

Radovan Kubáč vystoupil na sympoziu Energetické právo 2014 pořádaném Masarykovou univerzitou

Partner naší advokátní kanceláře, Radovan Kubáč, vystoupil v rámci sympozia Energetické právo 2014 pořádaného Masarykovou univerzitou v Brně. Jeho vystoupení bylo součástí panelu věnovaného problematice veřejné podpory ve vztahu k budování energetické infrastruktury.

↓ Více ↑ Méně
15. 05. 2014

Martin Nedelka přednášel na soutěžněprávní konferenci slovenského soutěžního orgánu

Partner naší advokátní kanceláře, Martin Nedelka, přednášel na druhém ročníku soutěžněprávní konference spolupořádané Protimonopolným úradom Slovenské republiky. Vystoupil v panelu týkajícím se přijímání závazků při schvalování spojování soutěžitelů. Zaměřil se především na praktické otázky navrhování a přijímání závazků z pohledu navrhovatelů těchto závazků.

↓ Více ↑ Méně
01. 01. 2014

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali právní poradenství společnosti Cemex při ohlášení nabytí kontroly nad společnosti Holcim v České republice

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti poskytovala právní poradenství společnosti Cemex při ohlášení nabytí kontroly nad společnosti Holcim v České republice u českého soutěžního úřadu. Transakce byla schválen ve druhé fázi bez uložení jakýchkoliv podmínek. Jednalo se o jedno z nejkomplexnějších spojení soutěžitelů posuzované českým soutěžním úřadem v poslední době.

↓ Více ↑ Méně
13. 11. 2013

Martin Nedelka přednášel na Svatomartinské soutěžní konferenci pořádané českým soutěžním orgánem

Partner naší advokátní kanceláře, Martin Nedelka, vystoupil na tradiční Svatomartinské soutěžní konferenci. Jedná se o nejvýznamnější soutěžní událost v České republice organizovanou každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Martin Nedelka vystoupil v rámci panelu věnovanému dohodám o určování cen pro další prodej, tzv. resale price maintenance (RPM). Zabýval se především nutností jasného přístupu jednotlivých soutěžních orgánů v rámci EU k RPM, jakož i otázkou prioritizace při postihu RPM.

↓ Více ↑ Méně
30. 09. 2013

O založení Nedelka Kubáč advokáti informovala významná mezinárodní i národní advokátní periodika

O založení advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti na počátku září 2013 informovaly významné mezinárodní i národní advokátní ročenky či časopisy, např. Global Competition Review, JUVE, epravo.cz a epravo.sk:
globalcompetitionreview.com
juve.de
epravo.sk
epravo.sk

↓ Více ↑ Méně

Praha

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Česká republika

Ukázat na mapě

 • IČO 01894501
 • DIČ CZ01894501
 • OR Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213149.
 • T +420 210 320 260
 • F +420 210 320 270
 • E praha@nka.eu

Parkování je možné na klientských stáních v podzemní garáži v areálu naší advokátní kanceláře. Vjezd do podzemní garáže je vedle vchodu v Olivově ulici. Prosíme o včasné sdělení požadavku na parkování.

Bratislava

Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Ukázat na mapě

 • IČO 47 255 731
 • DIČ 2024150436
 • IČ DPH
  SK2024150436
 • OR Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka 100891/B.
 • T +421 221 025 250
 • F +421 221 025 251
 • E bratislava@nka.eu

Parkování je možné v podzemní garáži v areálu naší advokátní kanceláře. Prosíme o včasné sdělení požadavku na parkování.