Lucie Hemerová

Lucie Hemerová

Lucie Hemerová

advokátní koncipientka

Praha

  • D +420 210 320 263
  • F +420 210 320 270
  • M +420 731 000 552
  • E hemerova@nka.eu

Lucie Hemerová je advokátní koncipientka působící v pražské pobočce naší advokátní kanceláře.

Specializuje se na problematiku soutěžního práva, energetického práva a veřejných zakázek. V oblasti soutěžního práva se zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s šetřeními soutěžních orgánů, dále na problematiku veřejných podpor a vertikální dohody. V energetice poskytuje právní poradenství ve vztahu k právní regulaci elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. V oblasti práva veřejných zakázek poskytuje komplexní právní poradenství jak pro zadavatele, tak i dodavatele.

Lucie Hemerová vystudovala právo na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr.). Během studia se věnovala studentské vědecké odborné činnosti se zaměřením na problematiku náhrady škody v právu hospodářské soutěže a působila jako pomocná vědecká asistentka na katedře evropského práva.

Pracuje v češtině a angličtině.

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2023)

Jazyky

čeština
angličtina