Patrik Albrecht

Patrik Albrecht

Patrik Albrecht

advokát

Praha

  • D +420 210 320 263
  • F +420 210 320 270
  • M +420 732 300 343
  • E albrecht@nka.eu

Patrik Albrecht je advokát naší advokátní kanceláře působící v pražské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva a veřejných zakázek. V soutěžním právu má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním šetřených subjektů před národními soutěžními úřady, soudy nebo Evropskou komisí. Dále se zaměřuje na problematiku distribučních smluv, veřejné podpory a náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. V právu veřejných zakázek poskytuje komplexní právní poradenství jak pro zadavatele, tak i dodavatele.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil v jedné české a v jedné mezinárodní advokátní kanceláři, kde poskytoval klientům právní poradenství mimo jiné v oblasti spojování soutěžitelů, kartelů a zneužití dominance. Zkušenosti též sbíral v Technologické agentuře ČR, kde se věnoval problematice veřejné podpory v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Patrik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.; JUDr.). V roce 2021 reprezentoval Českou republiku na základě nominace České advokátní komory v prestižní evropské soutěži Young Lawyers Contest. Pravidelně publikuje odborné články s tématikou soutěžního práva a compliance.

Patrik je členem České advokátní komory.

Pracuje v češtině a angličtině. Dále má znalost němčiny a francouzštiny.

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2017; JUDr. 2020)

Advokátní komora

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
angličtina