Kateřina Jandová

Kateřina Jandová

Kateřina Jandová

of counsel

Praha

 • D +420 210 320 267
 • F +420 210 320 270
 • M +420 605 531 770
 • E jandova@nka.eu

Kateřina Jandová je of counsel působící v pražské pobočce naší advokátní kanceláře.

Specializuje se na regulovaná odvětví, zejména energetiku, na právo veřejných zakázek a veřejnou podporu. V energetice má rozsáhlé zkušenosti v oblasti právních aspektů regulace elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. Dále se zaměřuje na spory v oblasti energetiky, včetně správních a soudních řízení. V právu veřejných zakázek poskytuje komplexní právní poradenství jak pro zadavatele, tak i dodavatele.

V regulovaných odvětvích může vykázat mimo jiné následující poradenství:

 • národnímu provozovateli přenosové soustavy k různým regulačním otázkám, včetně unijního energetického práva,
 • národnímu energetickému regulátorovi k různým regulačním otázkám, včetně unijního energetického práva,
 • českým provozovatelům obnovitelných zdrojů energie ve sporech s distribučními společnostmi a národním regulátorem, včetně zastupování před soudy,
 • významné české energetické společnosti v regulačních otázkách,
 • významným lesnickým společnostem v regulačních otázkách v oblasti lesnictví, včetně agendy sporů před správními orgány a soudy.

V oblasti veřejných zakázek poskytovala Kateřina Jandová mimo jiné následující poradenství:

 • veřejným zadavatelům při komplexní administraci zadávacích řízení,
 • dodavatelům při podání námitek k zadavateli, následném návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či v navazujícím soudním řízení,
 • přednášky v oblasti veřejných zakázek.
  Reference v oblasti veřejné podpory zahrnují mimo jiné následující právní poradenství:
 • významné IT společnosti při podání stížnosti k Evropské komisi proti protiprávně poskytnuté veřejné podpoře,
 • provozovateli významného kongresového centra při analýze jeho financování,
 • významnému strojírenskému podniku v různých otázkách veřejné podpory,
 • vyššímu samosprávnému celku v souvislosti se zajištěním úvěru pro jeho zdravotnické zařízení,
 • poradenství řadě měst a obcí při čerpání prostředků z fondů EU.

Kateřina Jandová vystudovala právo v Praze (Mgr.), Pasově a Tübingenu (LL.M.). V letech 1997 až 1998 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v odboru práva EU. Od roku 1999 do 2003 byla právní konzultantkou ve společnosti Josef Zieleniec & Partners. V letech 2003 až 2008 působila v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz. Následně od roku 2009 do 2013 byla advokátkou v advokátní kanceláři Schoenherr.

Kateřina Jandová je členem České advokátní komory.

Pracuje v češtině, němčině a angličtině.

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1997)
Univerzita Pasov (1993-1994)
Univerzita Eberhard – Karl Tübingen (LL.M. 1999)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
němčina
angličtina