Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

partner

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 271
 • F +420 210 320 270
 • M +420 723 080 355
 • E kubac@nka.eu

Radovan Kubáč je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej i bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií podnikateľov, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Rovnako poskytuje poradenstvo pri posudzovaní a oznamovaní transakcií podľa nariadenia EÚ o zahraničných subvenciách narušajúcich vnútorný trh (FSR). Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa vertikálnych dohôd, štátnej pomoci, na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení. V práve verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo pre zadávateľov, ako aj dodávateľov.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • českej investičnej skupine pri oznamovaní významnej transakcie Európskej komisii podľa nariadenia FSR,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre japonský koncern pri vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre významnú slovenskú banku v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre významný nemecký koncern v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre výhradného dovozcu vozidiel do Českej republiky v súvislosti s podozrením z uzatvorenia nedovolenej vertikálnej dohody,
 • pre českého sprostredkovateľa nákupu vozidiel zo zahraničia pri podaní sťažnosti na protisúťažné konanie pred českým súťažným orgánom a Európskou komisiou,
 • pre celý rad miest a obcí v oblasti štátnej pomoci pri poskytovaní prostriedkov z fondov EÚ.

V oblasti verejného obstarávania môže Radovan Kubáč v poslednej dobe vykázať okrem iného poradenstvo pre:

 • verejných, sektorových a dotovaných zadávateľov pri komplexnej administrácii zadávacích konaní,
 • viac než dvadsiatich dodávateľov pri podaní námietok k zadávateľovi, následnom návrhu na preskúmanie úkonov zadávateľov Úřadu pro ochranu hospodářské súťaže či v nadväzujúcom súdnom konaní,
 • celý rad školení pre zadávateľov verejných zákaziek.

Radovan Kubáč vyštudoval právo v Olomouci (Mgr.), vo Frankfurte nad Odrou a Saarbrückene (LL.M.). Od roku 2008 pôsobil v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz a potom do roku 2013 v advokátskej kancelárii Schoenherr. V rokoch 2006 až 2007 pracoval na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž a ďalej na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska.

Radovan Kubáč je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine.

Vzdelanie

Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. 2006)
Európska univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou (2004 – 2005)
Európsky inštitút Saarskej univerzity Saarbrücken (LL.M., 2007)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
nemčina
angličtina