Patrik Albrecht

Patrik Albrecht

Patrik Albrecht

advokát

Praha

  • D +420 210 320 263
  • F +420 210 320 270
  • M +420 732 300 343
  • E albrecht@nka.eu

Patrik Albrecht je advokát našej advokátskej kancelárie, pôsobiaci v pražskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva a verejného obstarávania. V súťažnom práve ma rozsiahle skúsenosti so zastupovaním vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými úradmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Ďalej sa zameriava na problematiku distribučných zmlúv, štátnej pomoci a náhrady škody spôsobenej protisúťažným konaním. V oblasti práva verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo pre obstarávateľov aj pre dodávateľov.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárii pôsobil v českej a v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde poskytoval klientom právne poradenstvo napríklad aj v oblasti koncentrácií, kartelových dohôd a zneužívania dominantného postavenia. Skúsenosti nadobudol aj v Technologickej agentúre Českej republiky, kde sa venoval problematike štátnej pomoci v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Patrik vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe (Mgr.; JUDr.). V roku 2021 reprezentoval Českú republiku na základe nominácie Českej advokátskej komory v prestížnej európskej súťaži Young Lawyers Contest. Pravidelne publikuje odborné články s tematikou súťažného práva a compliance.

Patrik je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine a angličtine. Disponuje tiež znalosťami nemčiny a francúzštiny.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2017; JUDr. 2020)

Advokátska komora

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
angličtina