Ondřej Čížek

Ondřej Čížek

Ondřej Čížek

advokát

Praha

  • D +420 210 320 264
  • F +420 210 320 270
  • M +420 736 445 855
  • E cizek@nka.eu

Ondřej Čížek je advokát našej advokátskej kancelárie pôsobiaci v pražskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, vrátane posudzovaní a oznamovaní transakcií podľa nariadenia EÚ o zahraničných subvenciách narušajúcich vnútorný trh (FSR) a problematiky významnej trhovej sily. Ďalšou jeho špecializáciou je verejné obstarávanie.

Ondřej Čížek vyštudoval právo v Prahe (Mgr.). V rámci svojho štúdia absolvoval tiež zahraničné študijné pobyty v Hamburgu a Dubline. V našej advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2015. V rokoch 2015 a 2016 absolvoval stáže v popredných nemeckých a medzinárodných advokátskych kanceláriách v Hamburgu a Düsseldorfe, kde sa zaoberal nemeckým a európskym súťažným právom.

Ondřej Čížek je členom Českej advokátskej komory.
Pracuje v češtine, angličtine a nemčine.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2017)
University College Dublin (2016)
Univerzita Hamburg (2015)

Jazyky

čeština
angličtina
nemčina