Lucie Hemerová

Lucie Hemerová

Lucie Hemerová

advokátska koncipientka

Praha

  • D +420 210 320 263
  • F +420 210 320 270
  • M +420 731 000 552
  • E hemerova@nka.eu

Lucie Hemerová je advokátska koncipientka našej advokátskej kancelárie pôsobiaca v pražskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, energetického práva a práva verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva sa zameriava na právne poradenstvo v súvislosti s vyšetrovaniami subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, ďalej na problematiku verejnej pomoci a vertikálnych dohôd. V oblasti práva verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo verejným obstarávateľom aj dodávateľom.

Lucie Hemerová vyštudovala právo v Prahe (Mgr.). Počas štúdia sa venovala študentskej vedeckej činnosti zameranej na problematiku náhrady škody v súťažnom práve a pracovala ako pomocná vedecká asistentka na katedre európskeho práva.

Pracuje v češtine a angličtine.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2023)

Jazyky

čeština
angličtina