Ladislav Šimko

Ladislav Šimko

Ladislav Šimko

advokát

Bratislava

  • D +421 221 025 254
  • F +421 221 025 251
  • M +421 915 959 363
  • E simko@nka.eu

Ladislav Šimko je advokát pôsobiaci v bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, štátnu pomoc a verejné obstarávanie. V rámci súťažného práva má Ladislav rozsiahle skúsenosti pri ohlasovaní koncentrácií, zastupovaní subjektov v konaniach pred národnou súťažnou autoritou alebo Európskou komisiou, ako aj v oblasti štátnej pomoci.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobil od počiatku svojich štúdii v medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde poskytoval klientom právne poradenstvo okrem iného v oblastiach M&A, bankovníctva a financií, a súťažného práva, najmä v súvislosti s ohlasovaním koncentrácií a právom štátnej pomoci.

Ladislav vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.). V rámci svojich štúdii absolvoval zahraničný študijný pobyt v Paríži a súťažil v prestížnych medzinárodných simulovaných súdnych sporoch so zameraním na súťažné právo v Brémach (ELMC, 2015) a medzinárodné právo vo Washingtone (JESSUP, 2017).

Ladislav Šimko je členom Slovenskej advokátskej komory.

Pracuje v slovenčine, angličtine a francúzštine.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr. 2018)

Advokátske komory

Slovenská advokátska komora

Jazyky

slovenčina
angličtina
francúzština