Juraj Marček

Juraj Marček

Juraj Marček

advokátsky koncipient

Bratislava

  • D +421 221 025 254
  • F +421 221 025 251
  • M +421 902 366 526
  • E marcek@nka.eu

Juraj Marček je advokátskym koncipientom pôsobiacim v bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva a na verejné obstarávanie.

Juraj Marček vyštudoval právo v Trnave (Bc.; Mgr.). Počas štúdia sa zúčastnil v rámci programu Erasmus študijného pobytu na univerzite v Tilburgu. V roku 2015 absolvoval krátkodobú stáž na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky. V priebehu roku 2016 stážoval v kancelárii europoslanca v Bruseli.

Juraj Marček je vedený v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Pracuje v slovenčine, angličtine a češtine.

Vzdelanie

Trnavská univerzita v Trnave (Bc. 2015; Mgr. 2017)

Jazyky

slovenčina
angličtina
čeština