Jitka Linhartová

Jitka Linhartová

Jitka Linhartová

of counsel

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 260
 • F+420 210 320 270
 • M +420 776 113 260
 • E linhartova@nka.eu

Jitka Linhartová je of counsel v pražskej aj bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví, predovšetkým energetiky a odpadového hospodárstva, verejných obstarávaní a compliance. V oblasti súťažného práva poskytuje právne poradenstvo klientom z rôznych sektorov v rámci ich každodennej činnosti, ako aj v priebehu vyšetrovaní Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, alebo Európskej komisie. Pripravuje klientom oznámenia koncentrácií, zastupuje ich pred súťažnými úradmi a súdmi. Ďalej sa venuje príprave compliance programov a ich zavádzaniu do praxe, vrátane tzv. mock dawn raids. V energetike sa špecializuje na regulačné otázky v oblasti elektriny a plynu, problematiku energetických sietí, obnoviteľných zdrojov, ale aj zastupovanie pred národnými regulátormi.

Referencie v oblasti súťažného práva zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • medzinárodnej spoločnosti v správnom konaní v súvislosti s podozrením na existenciu zakázanej vertikálnej dohody,
 • niekoľkým medzinárodným koncernom pri podaní markeru či žiadosti o leniency českému a slovenskému súťažnému úradu,
 • pre japonský koncern pri rozsiahlom vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • svetovému producentovi chemikálií pri jeho každodennej distribučnej činnosti,
 • významnému importérovi vozidiel pri jeho každodennej činnosti,
 • rôznym asociáciám pri ich každodennej činnosti, predovšetkým dohlaď nad ich pravidelnými rokovaniami,
 • českej dcére zahraničnej farmaceutickej spoločnosti pri revízii distribučného systému,
 • celosvetovo pôsobiacemu strojárenskému koncernu pri jeho činnosti v rámci ČR.

Referencie v oblasti regulovaných odvetví a verejných obstarávaní zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • zahraničnej spoločnosti pri akvizícii veterných elektrární od rakúskeho koncernu,
 • rakúskemu energetickému holdingu pri predaji časti jeho podniku v CEE,
 • národnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v regulačných otázkach, vrátane únijného energetického práva,
 • národnému energetickému regulátorovi v rôznych regulačných otázkach, vrátane únijného energetického práva,
 • významnej českej energetickej spoločnosti v regulačných otázkach,
 • významnému ruskému podnikateľovi pri realizácii jeho energetických projektov v Českej republike,
 • jednému z najvýznamnejších strojárenských koncernov pri jeho účasti vo verejnom výberovom konaní,
 • francúzskemu poskytovateľovi IT služieb v rámci jeho účasti vo verejnom výberovom konaní.

V oblasti compliance potom Jitka Linhartová poskytuje právne poradenstvo:

 • českej dcére celosvetovo pôsobiaceho automobilového koncernu prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českej a slovenskej dcére celosvetovo pôsobiaceho chemického koncernu prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českému združeniu najvýznamnejších výrobcov veľkých domácich spotrebičov prostredníctvom implementácie compliance programu a prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • významnému kolektívnemu systému prostredníctvom implementácie compliance programu a prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českej dcére zahraničnej farmaceutickej spoločnosti prostredníctvom implementácie compliance programu,
 • celému radu ďalších českých a slovenských spoločností z oblasti papierenského, potravinárskeho, stavebného a iného priemyslu prostredníctvom pravidelných compliance školení.

Jitka Linhartová ukončila v roku 2001 štúdium práv v Plzni (Mgr.). V roku 2004 pôsobila v pražskej advokátskej kancelárii. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala pre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V priebehu rokov 2007 a 2008 pracovala na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž. Od roku 2008 pôsobila v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz a následne do roku 2017 v advokátskej kancelárii Schoenherr, kde zastávala pozíciu vedúcej súťažnej sekcie.

Jitka Linhartová je členom Českej advokátskej komory. Pravidelne prispieva do česko-slovenského súťažnoprávneho časopisu Antitrust a do medzinárodnej publikačnej platformy International Law Office. V minulosti bola taktiež spoluautorkou niekoľkých energetických publikácií (napríklad European Energy Handbook alebo Global Energy Review).

Pracuje v češtine, slovenčine a angličtine.

Vzdelanie

Západočeská univerzita v Plzni (Mgr. 2001)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
angličtina