Jindřich Kadoun

Jindřich Kadoun

Jindřich Kadoun

advokát

Praha

  • D +420 210 320 268
  • F +420 210 320 270
  • M +420 739 707 790
  • E kadoun@nka.eu

Jindřich Kadoun je advokát pôsobiaci v pražskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na problematiku hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a problematiku compliance.

Jindřich Kadoun vyštudoval právo v Prahe (Mgr. 2018). V rokoch 2016 až 2017 absolvoval študijný pobyt na Radboud University v Nijmegenu, ktorý bol zameraný na štúdium únijného práva, najmä na súťažné právo a právo verejného obstarávania.

Jindřich Kadoun je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine a angličtine. Ďalej má pasívnu znalosť nemčiny.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 2018)

Radboud University Nijmegen (2016-2017)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
angličtina