Jakub Jošt

Jakub Jošt

Jakub Jošt

advokátsky koncipient

Bratislava

  • D +421 221 025 254
  • F +421 221 025 251
  • M +421 907 294 922
  • E jost@nka.eu

Jakub Jošt je advokátskym koncipientom pôsobiacim v bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa najmä na oblasť súťažného práva a na regulované odvetvia.

Jakub Jošt, pôvodným vzdelaním ekonóm (Ing.), vyštudoval v Bratislave neskôr aj právo (Mgr.) a vzdelanie si v roku 2016 doplnil na London School of Economics and Political Science postgraduálnym štúdiom so zameraním na oblasť súťažného práva, duševného vlastníctva a digitálnej ekonomiky (LL.M.). Od roku 2012 do roku 2015 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Majerník & Miháliková, kde sa zaoberal najmä právom hospodárskej súťaže, duševného vlastníctva, elektronického obchodu a investičnými vzťahmi v rámci rizikového kapitálu. Po návrate z Londýna začal v roku 2016 pracovať pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu Peterka & Partners, kde od roku 2017 viedol oddelenie hospodárskej súťaže s pôsobnosťou pre všetky pobočky kancelárie.

Jakub Jošt je vedený v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory. Je spoluautorom kapitoly v monografii Copyright in the Information Society, eds. Lindner/Shapiro (Edward Elgar, 2018).

Pracuje v slovenčine, angličtine a češtine.

Vzdelanie

Ekonomická Univerzita Bratislava (Ing. 2009)
Univerzita Komenského Bratislava (Mgr. 2012)
London School of Economics and Political Science (LL.M. 2016)

Jazyky

slovenčina
angličtina
čeština