Ivo Tatič

Ivo Tatič

Ivo Tatič

advokátsky koncipient

Bratislava

  • D +421 221 025 253
  • F +421 221 025 251
  • M +421 948 185 732
  • E tatic@nka.eu

Ivo Tatič je advokátskym koncipientom pôsobiacim v bratislavskej pobočke kancelárie.

Špecializuje sa na právo hospodárskej súťaže a obecné únijové právo. Poskytuje tiež poradenstvo v otázkach štátnej pomoci a zaoberá sa prípadmi priamych zahraničných investícií (FDI) a zahraničných subvencií (FSR).

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie Ivo pracoval v súťažnom tíme uznávanej medzinárodnej advokátskej kancelárie.

Ivo je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr.; JUDr.) a University of Amsterdam (LL.M.) v odbore európske súťažné právo a regulácia. Takisto študoval európske a medzinárodné právo na Univerzite v Rijeke a na Aristotelovej univerzite v Solúne.

Pracuje v slovenčine, češtine a angličtine. Okrem toho plynule ovláda aj poľštinu a má znalosť ruštiny.

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (Mgr. 2021; JUDr. 2024)
University of Amsterdam, Amsterdam (LL.M. 2022)

Jazyky

slovenčina
čeština
angličtina
poľština