Eva Fenclová

Eva Fenclová

Eva Fenclová

advokátska koncipientka

Praha

  • M +420 724 943 479
  • F +420 210 320 270
  • E fenclova@nka.eu

Eva Fenclová je advokátska koncipientka našej advokátskej kancelárie pôsobiaca v pražskej pobočke. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva má skúsenosti so zastupovaním vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa štátnej pomoci, vertikálnych dohôd a nekalosúťažného konania. V oblasti práva verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo ako pre obstarávateľov tak aj dodávateľov.

Eva Fenclová vyštudovala právo v Prahe (Mgr.). V rámci svojho štúdia absolvovala zahraničný študijný pobyt v Kodani. V našej advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2013.

Pracuje v češtine a angličtine.

Vzdelanie

Univerzita Karlova (Mgr. 2015)
Univerzita Kodaň (2013)

Jazyky

čeština
angličtina