Andrea Oršulová

Andrea Oršulová

Andrea Oršulová

partnerka

Bratislava

 • D +421 221 025 252
 • F +421 221 025 251
 • M +421 903 709 197
 • E orsulova@nka.eu

Andrea Oršulová je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví (najmä telekomunikácií a energetiky) a verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti predovšetkým s problematikou kartelových dohôd a zneužívania dominantného postavenia.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskej spoločnosti poskytujúcej služby na trhu odpadového hospodárstva, vrátane zastupovania pred slovenským súťažným orgánom a slovenskými súdmi v konaní vo veci možného zneužitia dominantného postavenia,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou hnedého uhlia,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskému prevádzkovateľovi energetickej distribučnej sústavy a jeho zastupovanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia,
 • dlhodobé poradenstvo slovenskému dodávateľovi elektrickej energie,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskému výrobcovi pohonných hmôt, vrátane jeho zastupovania pred slovenským súťažným orgánom v konaní vo veci možného zneužívania dominantného postavenia,
 • zastupovanie zahraničného koncernu v jednom z najväčších šetrení slovenského súťažného orgánu vo veci údajnej kartelovej dohody,
 • poradenstvo slovenskému poskytovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej a mobilnej elektronickej komunikačnej siete v celom rade súťažnoprávnych otázok,
 • zastupovanie spoločnosti podnikajúcej na trhu stravovacích lístkov v kartelovom konaní pred Protimonopolným úradom SR, vrátane poskytovania poradenstva v súťažných veciach a verejného obstarávania,
 • dlhoročné poradenstvo pre bankový sektor súvisiace s problematikou súťažného práva,
 • poradenstvo radu spoločností pri riešení najrôznejších súťažnoprávnych otázok, vrátane výkonu súťažnoprávnych auditov a prípravy compliance programov.

V regulovaných odvetviach poskytovala Andrea Oršulová okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • slovenskému poskytovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej elektronickej komunikačnej siete v regulačných otázkach,
 • slovenskému prevádzkovateľovi energetickej distribučnej sústavy v regulačných otázkach,
 • slovenskému výrobcovi elektrickej energie v regulačných otázkach,
 • slovenskému prevádzkovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete v regulačných otázkach,
 • zahraničnému dodávateľovi elektrickej energie v celom rade otázok energetického práva,
 • zahraničnej spoločnosti poskytujúcej elektronické komunikačné služby v Slovenskej republike v regulačných otázkach, vrátane poradenstva pri uzatváraní zmlúv o prepojení.

Andrea Oršulová vyštudovala právo v Bratislave (Mgr.; JUDr.). V roku 2015 získala titul PhD. na Právnickej fakulte Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, kde pôsobila ako externý vyučujúci pre oblasť súťažného práva. Od roku 1999 do roku 2003 pôsobila na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. V rokoch 2003 až 2006 pracovala pre telekomunikačné spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a regulácie. Od roku 2006 vykonáva advokátsku prax, od roku 2008 ako advokát. Najprv pôsobila v advokátskych kanceláriách CVD ako spolupracujúci advokát a Ružička Csekes v pozícii managing associate a v rokoch 2009 až 2014 v advokátskej kancelárii ius aegis ako partner.

Andrea Oršulová je členom Slovenskej advokátskej komory. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií Kartelové dohody (C.H.Beck, 2009), Competition Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2011, 2017) a komentára - Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014).

Pracuje v slovenčine, angličtine a češtine.

Vzdelanie

Univerzita Komenského Bratislava (Mgr. 1999; JUDr. 2001)
Vysoká škola Danubius (PhD. 2015)

Advokátske komory

Slovenská advokátska komora

Jazyky

slovenčina
angličtina
čeština