Richard Maliniak

Richard Maliniak

Richard Maliniak

counsel

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 265
 • F +420 210 320 270
 • M +420 603 880 245
 • E maliniak@nka.eu

Richard Maliniak je counsel naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva. V soutěžním právu má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Dále poskytuje poradenství při posuzování a ohlašování transakcí dle nařízení EU o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (FSR), jakož i dle legislativy upravující FDI. Zaměřuje se též na právní poradenství týkající se veřejných podpor, vertikálních dohod a na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • české investiční skupině při ohlášení významné transakce k Evropské komisi dle nařízení FSR,
 • americké společnosti v souvislosti s podezřením českého soutěžního orgánu na zneužití dominantního postavení,
 • významnému slovenskému sdružení soutěžitelů při šetření slovenského soutěžního orgánu pro údajnou zakázanou dohodu o výměně citlivých obchodních informací,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • české potravinářské společnosti v soudním řízení týkajícím se údajné protisoutěžní dohody,
 • řadě společností v oblasti veřejné podpory při ohlášení nové podpory a při podání stížnosti Evropské komisi na poskytnutí protiprávní podpory.

V oblasti prověřování zahraničních investic (FDI) má Richard Maliniak praktické zkušenosti s posuzováním řady transakcí dle českého, respektive slovenského zákona o prověřování zahraničních investic (FDI zákony), jakož i s ohlašováním transakcí příslušnému českému, respektive slovenskému orgánu.

V oblasti compliance pak poskytoval například následující poradenství:

 • významné španělské skupině při realizaci compliance auditu a
 • řadě společností při přípravě a realizaci interního compliance programu.

Richard Maliniak vystudoval právo v Brně (Mgr.), Praze (JUDr.), Berkeley (LL.M.) a Antverpách (certifikát z mezinárodního a evropského práva). V naší advokátní kanceláři působí od jejího založení v roce 2013. V letech 2015 a 2016 vykonával stáž na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se zabýval vymáháním soutěžního práva zejména v oblasti kartelových dohod.

Richard Maliniak je členem České advokátní komory.

Pracuje ve slovenštině, češtině a angličtině.

Vzdělání

Kalifornská univerzita v Berkeley (LL.M. 2022)
Univerzita Karlova Praha (JUDr. 2021)
Masarykova univerzita (Mgr. 2014)
Antverpská univerzita (Certificate in International and European Legal Studies Programme, 2013)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

slovenština
čeština
angličtina