Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

partner

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 271
 • F +420 210 320 270
 • M +420 723 080 355
 • E kubac@nka.eu

Radovan Kubáč je společník naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva a práva veřejných zakázek. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Dále poskytuje poradenství při posuzování a ohlašování transakcí dle nařízení EU o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (FSR). Zaměřuje se též na právní poradenství týkající se vertikálních dohod, veřejných podpor a na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení. V právu veřejných zakázek poskytuje komplexní právní poradenství jak pro zadavatele, tak i dodavatele.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • české investiční skupině při ohlášení významné transakce k Evropské komisi dle nařízení FSR,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • japonskému koncernu při šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • významné slovenské bance při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • významnému německému koncernu při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • výhradnímu dovozci vozidel do České republiky v souvislosti s podezřením z uzavření nedovolené vertikální dohody,
 • českému zprostředkovateli koupě vozidel ze zahraničí při podání stížnosti na protisoutěžní jednání u českého soutěžního orgánu a Evropské komise,
 • řadě měst a obcí v oblasti veřejné podpory při poskytování prostředků z fondů EU.

V oblasti veřejných zakázek může Radovan Kubáč v poslední době vykázat mimo jiné následující poradenství:

 • veřejným, sektorovým a dotovaným zadavatelům při komplexní administraci zadávacích řízení,
 • více než dvaceti dodavatelům při podání námitek k zadavateli, následném návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či v navazujícím soudním řízení,
 • řadu školení pro zadavatele veřejných zakázek.

Radovan Kubáč vystudoval právo v Olomouci (Mgr.), ve Frankfurtu nad Odrou a Saarbrückenu (LL.M.). Od roku 2008 působil v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2013 v advokátní kanceláři Schoenherr. V letech 2006 až 2007 pracoval na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž a následně na Energetickém a soutěžním úřadě Bádenska-Württemberska.

Radovan Kubáč je členem České advokátní komory.

Pracuje v češtině, slovenštině, němčině a angličtině.

Vzdělání

Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. 2006)
Evropská univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou (2004–2005)
Evropský institut Saarské university Saarbrücken (LL.M., 2007)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
němčina
angličtina