Martin Nedelka

Martin Nedelka

Martin Nedelka

partner

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 269
 • F +420 210 320 270
 • M +420 724 216 303
 • E nedelka@nka.eu

Martin Nedelka je společník naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky, dále problematiku prověřování zahraničních investic (FDI) a oblast compliance. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení. V energetice se specializuje na regulační otázky v oblasti elektřiny a plynu, problematiku energetických sítí, obnovitelných zdrojů, ale i zastupování před národními regulátory nebo Evropskou komisí. V oblasti compliance má Martin Nedelka rozsáhlé zkušenosti především s prováděním compliance prověrek a s právním poradenstvím k dopadům porušení zásad compliance.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • více než padesát ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • japonskému koncernu při rozsáhlém šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • německé společnosti při šetření českého soutěžního orgánu pro údajné zneužívání dominantního postavení,
 • českému sdružení soutěžitelů při šetření českého soutěžního orgánu pro údajnou zakázanou protisoutěžní dohodu,
 • významnému česko-slovenskému koncernu při šetření Evropskou komisí pro údajnou kartelovou dohodu,
 • významné slovenské bance při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • významnému německému koncernu při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • české společnosti při podání úspěšné stížnosti na protisoutěžní jednání u českého soutěžního orgánu a Evropské komise,
 • významné české kongresové společnosti v souvislosti s možnou veřejnou podporou,
 • řadě měst a obcí v oblasti veřejné podpory při poskytování prostředků z fondů EU.

V regulovaných odvětvích může Martin Nedelka v poslední době vykázat mimo jiné následující poradenství:

 • národnímu provozovateli přenosové soustavy v regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • národnímu energetickému regulátorovi k různým regulačním otázkám, včetně unijního energetického práva,
 • významné české energetické společnosti v regulačních otázkách,
 • slovenské plynárenské společnosti v regulačních otázkách,
 • českým provozovatelům obnovitelných zdrojů ve sporech s distribučními společnostmi a národním regulátorem, včetně zastupování před soudy,
 • české telekomunikační společnosti k řadě otázek telekomunikačního práva, včetně unijní právní úpravy,
 • slovenské telekomunikační společnosti k řadě otázek telekomunikačního práva, včetně unijní právní úpravy,
 • významným lesnickým společnostem v regulačních otázkách v oblasti lesnictví, včetně zastupování před příslušnými správními orgány a soudy.

V oblasti prověřování zahraničních investic (FDI) má Martin Nedelka praktické zkušenosti s posuzováním řady transakcí dle českého, respektive slovenského zákona o prověřování zahraničních investic (FDI zákony), jakož i s ohlašováním transakcí příslušnému českému, respektive slovenskému orgánu.

V oblasti compliance pak Martin Nedelka poskytoval například následující poradenství:

 • americkému koncernu při realizaci compliance auditu a návrhu řešení identifikovaných problémů,
 • americké společnosti při realizaci compliance opatření,
 • německému koncernu při realizaci compliance opatření,
 • české společnosti při přípravě a realizaci interního compliance programu,
 • školení pro řadu českých a slovenských společností k otázkám compliance.

Martin Nedelka vystudoval právo v Praze (Mgr.; JUDr./Ph.D.), Řezně (LL.M.) a Dublinu (LL.M.). V letech 1996 až 1999 a 2001 až 2008 působil v pražské, bratislavské a bruselské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz. Od roku 2003 jako partner. Následně působil do roku 2013 jako partner v advokátní kanceláři Schoenherr. V roce 2001 pracoval v bruselské pobočce advokátní kanceláře Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Martin Nedelka je členem české, slovenské a bruselské advokátní komory. Působí v redakční radě česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust.

Pracuje v češtině, slovenštině, němčině a angličtině. Dále má znalost francouzštiny, ruštiny a polštiny.

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1993; JUDr./Ph.D. 1999)
Univerzita Regensburg (LL.M. 1995)
University College Dublin (LL.M. 2000)

Advokátní komory

Česká advokátní komora
Slovenská advokátní komora
Bruselská advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
němčina
angličtina