Jitka Linhartová

Jitka Linhartová

Jitka Linhartová

of counsel

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 260
 • F+420 210 320 270
 • M +420 776 113 260
 • E linhartova@nka.eu

Jitka Linhartová je of counsel v pražské i bratislavské pobočce naší advokátní kanceláře.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky a odpadového hospodářství, veřejných zakázek a compliance. V oblasti soutěžního práva poskytuje právní poradenství klientům z různých sektorů v rámci jejich každodenní činnosti i v průběhu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nebo Evropské komise. Připravuje klientům ohlášení spojení soutěžitelů, zastupuje je před soutěžními úřady a soudy. Dále se věnuje přípravě compliance programů a jejich uvádění do praxe, včetně tzv. mock dawn raids. V energetice se specializuje na regulační otázky v oblasti elektřiny a plynu, problematiku energetických sítí, obnovitelných zdrojů, ale i zastupování před národními regulátory.

Reference v oblasti soutěžního práva zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • mezinárodní společnosti při správním řízení v souvislosti s podezřením na existenci zakázané vertikální dohody,
 • několika mezinárodním koncernům při podání markeru či žádosti o leniency u českého a/nebo slovenského soutěžního úřadu,
 • japonskému koncernu při rozsáhlém šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • světovému producentu chemikálií při jeho každodenní distribuční činnosti,
 • významnému importéru vozidel při jeho každodenní činnosti,
 • různým sdružením soutěžitelů při jejich každodenní činnosti, zejména dohled nad jejich pravidelnými jednáními,
 • české dceři zahraniční farmaceutické společnosti při revizi distribučního systému,
 • celosvětově působícímu strojírenskému koncernu při jeho činnosti v rámci ČR.

Reference v oblasti regulovaných odvětví a veřejných zakázek zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • zahraniční společnosti při akvizici větrných elektráren od rakouského koncernu,
 • rakouskému energetickému holdingu při prodeji části jeho podniku v CEE,
 • národnímu provozovateli přenosové soustavy v regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • národnímu energetickému regulátorovi v různých regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • významné české energetické společnosti v regulačních otázkách,
 • významnému ruskému podnikateli při realizaci jeho energetických projektů v České republice,
 • jednomu z nejvýznamnějších strojírenských koncernů při jeho účasti ve veřejném výběrovém řízení,
 • francouzskému poskytovateli IT služeb v rámci jeho účasti ve veřejném výběrovém řízení.

V oblasti compliance pak Jitka Linhartová poskytuje právní poradenství:

 • české dceři celosvětově působícího automobilového koncernu při pravidelných compliance školeních,
 • české a slovenské dceři celosvětově působícího chemického koncernu při pravidelných compliance školeních,
 • českému sdružení nejvýznamnějších výrobců velkých domácích spotřebičů při implementaci compliance programu a při pravidelných compliance školeních,
 • významnému kolektivnímu systému při implementaci compliance programu a při pravidelných compliance školeních,
 • české dceři zahraniční farmaceutické společnosti při implementaci compliance programu,
 • řadě dalších českých a slovenských společností z oblasti papírenského, potravinářského, stavebního a jiného průmyslu při pravidelných compliance školeních.

Jitka Linhartová ukončila v roce 2001 studium práv v Plzni (Mgr.). V roce 2004 působila v pražské advokátní kanceláři. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V průběhu let 2007 a 2008 vykonávala stáž na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Od roku 2008 působila v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2017 v advokátní kanceláři Schoenherr, kde zastávala pozici vedoucí soutěžní sekce.

Jitka Linhartová je členem České advokátní komory. Pravidelně přispívá do česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust a do mezinárodní publikační platformy International Law Office. V minulosti byla také spoluautorskou několika energetických publikací (například European Energy Handbook nebo Global Energy Review).

Pracuje v češtině, slovenštině a angličtině.

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni (Mgr. 2001)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
angličtina